SISTE NYTT: Coronavirus (COVID-19) her

Néstor
Martín-Fernández
de la Torre

MODERNISMENS HJERTE PÅ KANARIØYENE

Néstor Martín-Fernández de la Torre, eller Néstor blant kunstelskere, er en av viktigste representantene for den symbolistiske og modernistiske malekunsten i Europa. Som kunstner prøvde han alltid å få frem storheten i omgivelsene på Kanariøyene, og hans verker holdes for å være en hyllest til den kanariske personligheten og folkets tradisjoner. Mange eksperter har ment at verkene hans er grunnleggende for å forstå de europeiske kunsterbevegelesene på begynnelsen av det 20. århundre.

Det er derfor ikke rart at mange av dem som besøker Kanariøyene benytter sjansen til å bli bedre kjent med hans verker, siden det har stor kunstnerisk verdi på grunn av hans særegne verdensoppfatning og på grunn av hans hyllest til lyset og naturen på øyene.

/
Stor internasjonal
prestisje

Néstor Martín-Fernández de la Torre ble født på Las Palmas på Gran Canaria i 1887. Han skilte seg ut tidlig for sine kunsteriske egner og for sin nysgjerrige leting etter nye omgivelser: Madrid, Brüssel, London og til slutt Paris, der han opplevde oppblomstringen av Art-Nouveau og fikk eget malerstudio. Stedene danner bakteppe for hans etablering som en kunstner med internasjonal prestisje. Han hadde utstilling i de viktigste utstillingslokalene i Europa og Sør-Amerika og mottok betydingsfulle utmerkelser.

På begynnelsen av trettiårene kom Néstor tilbake til Gran Canaria, der han etablerte seg med eget malerverksted og fant tilbake til sine kunsteriske og følelsesmessige røtter. Det var da han begynte på sitt mesterverk som han ikke gjorde ferdig: el Poema de los Elementos (Elementenes dikt).

/
En stil preget
av frodighet
og presisjon

Verkene til Nestor er formet av symbolismen og henter inspirasjon i denne for å skape en av de mest spesielle estetiske maleruniversene for denne epoken. Han tar utgangspunkt i den lokale virkeligheten for å skape en kunstnerisk helhet som tar deg til øyenes legendariske opprinnelse. I hans verker er det ikke rom for klisjeer, lokal eller banal folklore, bare for mytologi og gjentolkningen av klassikerne.

/
PUEBLO
CANARIO

/
PUEBLO
CANARIO

Pueblo Canario er Néstor Fernández de la Torres store univers, et sted der Kanariøyenes innflytelse kommer til uttrykk i kunsternes verker. Prosjektet var i utgangspunktet et ønske om å fremme kanarisk kultur blant tilreisende, og Néstor tegnet det i sin helhet. Til tross for at han aldri kunne se verket ferdig, ble det tatt maksimalt hensyn til hans tegninger under oppføringen. Det dreier seg om et byggverk der du kan spasere mellom tradisjonell kanarisk byggekunst og ta inn over deg øyens kulturelle verdier.

Ver Pueblo Canario

/
Nestor
Museum

Inni byggverket Pueblo Canario finner man denne billedsamlingen i nykanarisk stil fra 1956 som inneholder den største delen av kunsterens verker. Det er 12 rom der det finnes både midlertidige og permanente utstillinger, hvor man kan betrakte hans store verker: Epitalamio (bryllupssang), El Niño Arquero og to samlinger som utgjør Poema de los Elementos. I tillegg finnes det muligheter for å omvisninger med guide på museet, der man kan få høre alle detaljene rundt hans arbeid.

Se Nestor Museum

/
Teatro
Pérez Galdós

Dette teateret er en av de beste måtene man kan sette seg inn i mangfoldet i Nestors verker. Etter brannen i 1918 ba arkitekten Miguel Fernández de la Torre, kunstnerens bror, om at han skulle dekorere den nye bygningen innvendig. Han fikk ansvaret for utformingen av sceneteppet, glassmaleriene, tilskuersalen, scenen
Dette teateret er en av de beste måtene man kan sette seg inn i mangfoldet i Nestors verker. Etter brannen i 1918 ba arkitekten Miguel Fernández de la Torre, kunstnerens bror, om at han skulle dekorere den nye bygningen innvendig. Han fikk ansvaret for utformingen av sceneteppet, glassmaleriene, tilskuersalen, scenen
og et stort utvalg av freskomalerier til ulike steder i bygningen. Salón Saint-Saëns må nevnes spesielt, der du i tillegg til lerretsmalerier, finner kunstnerens merke på border, glassmalerier, lamper og små trestatuer.

Ver Teatro Pérez Galdós